Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

02 Đại biểu top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên tham dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội Sinh viên Việt Nam top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên vinh dự có 02 đại biểu tham dự Đại hội trong tổng số 24 Đại biểu của Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên:
1. Đồng chí Lê Thuý Quỳnh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên.
 
2. Đồng chí Nguyễn Mai Xuân – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên.
Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI tổ chức tại Hà Nội với gần 700 đại biểu sinh viên, hội tụ trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của hơn 1,7 triệu hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.
Đại hội được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20-12 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị (Hà Nội). Đại hội có sự tham gia của gần 700 đại biểu đến từ 30 Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, 39 Hội Sinh viên Việt Nam các trường trực thuộc Trung ương và 13 Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài.

Đại hội diễn ra trong 2,5 ngày với bốn phiên làm việc. Tại đại hội, sinh viên Việt Nam tập trung thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua ba nội dung chính, gồm: tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028; hiệp thương bầu ban chấp hành, ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Đại hội sẽ được đón, lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đây sẽ là những định hướng, quyết sách quan trọng định hướng cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới (2023 – 2028).

Trong khuôn khổ đại hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ra mắt Hội đồng tư vấn đồng hành với sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028, triển lãm “Sinh viên Việt Nam – Kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước”.

Tin bài: Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Chia sẻ: