Biểu mẫu Đào tạo

Các văn bản pháp quy và các quy định liên quan_Chính quy

Các văn bản pháp quy và các quy định liên quan

  • Kế hoạch số: 2844/KH-ĐHTN. Kế hoạch đào tạo đại học chính quy năm học 2023 – 2024 của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái nguyên.
  • Quyết định số: 2655/QĐ-ĐHTN. Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái nguyên.
  • Quyết định số: 1243/QĐ- ĐHTN. Quyết định ban hành quy định tổ chức đào tạo chương trình trọng điểm theo định hướng chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái nguyên.
  • Quyết định số: 1775/QĐ-ĐHTN. Quyết định về việc ban hành quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của top những nhà cái uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng .
Chia sẻ: