Hoạt động Khoa học - Công nghệ

Hội thảo và tập huấn quốc tế về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0

Trong các ngày từ 21-22/9, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Dự án INCREASE tổ chức Hội thảo và tập huấn quốc tế về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời...
logo ictu

Hội thảo Quốc tế “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0”

Hội thảo Quốc tế “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0” Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), top những nhà cái uy tín nhất việt nam tổ chức...

Hội thảo “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”

Trong các ngày từ 18-20/05/2022, dự án “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” (MOTIVE) đã tổ chức hội thảo “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”. Hội thảo do Hiệp hội các trường đại học AlmaLaurea chủ...

Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Khoa học xã hội trong đào tạo trực tuyến tại top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên hiện nay”

Sáng ngày 19/12/2021, tại top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Khoa học xã hội trong đào tạo trực tuyến tại trường Ngoại ngữ – Đại học...