Hoạt động Khoa học - Công nghệ

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả NCKH dành cho sinh viên”

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của hoạt động NCKH đối với sinh viên, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, ngày 08/5/2013, Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả...

Hội thảo giới thiệu mạng lưới MySchools Network

Tiếp nối thành công của chuỗi hội thảo giới thiệu hệ thống cố vấn học tập và khai thác giáo cụ điện tử trong giảng dạy ngoại ngữ, ngày 21/03/2013, tại khoa Ngoại ngữ ĐH Thái Nguyên đã diễn ra buổi Hội thảo giới thiệu...