Tin tức Thạc sĩ

top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình khai mạc “Thực tập giảng dạy Tiếng Anh cho học viên Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Mở – Thành phố Hồ Chí Minh”

Thực hiện chương hợp tác giữa top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 09/10/2023, top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc chương trình thực tập giảng dạy...

Luận văn Thạc sĩ

Bản tóm tắt luận văn của 15 học viên ngành thạc sĩ Ngôn ngữ Anh đã hoàn thành bảo vệ và nộp lưu chiểu, xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây. 1. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Đặng Thị...

Luận văn Thạc sĩ

Bản tóm tắt luận văn của 02 học viên ngành thạc sĩ Ngôn ngữ Anh đã hoàn thành bảo vệ và nộp lưu chiểu, xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây. 1. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Đinh Thị...

Luận văn Thạc sĩ

Bản tóm tắt luận văn của 12 học viên ngành thạc sĩ Ngôn ngữ Anh đã hoàn thành bảo vệ và nộp lưu chiểu, xem chi tiết tại tệp đính kèm dưới đây. 1. Tóm tắt luận văn Thạc sĩ của học viên Chu Thái...