Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

Đại hội Lớp, Chi đoàn, Chi hội nhiệm kỳ 2022-2023

Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam;  Căn cứ Hướng dẫn của Ban chấp hành Đoàn, Ban thư ký Hội sinh viên top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học...
logo ictu

Hội thảo Quốc tế “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0”

Hội thảo Quốc tế “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghệ 4.0” Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), top những nhà cái uy tín nhất việt nam tổ chức...