Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phát động “Mùa thi nghiêm túc – chất lượng” học kỳ I năm học 2023 – 2024.

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc – chất lượng” học kỳ I năm học 2023 – 2024

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

– Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc – chất lượng” do BCH Đoàn top những nhà cái uy tín nhất việt nam phát động.

– Góp phần thực hiện tốt chương trình rèn luyện Đoàn viên, sinh viên trong nhà trường

– Hướng đến mục tiêu, hình thành ý thức trung thực, chấp hành nội quy trong sinh viên theo tinh thần “Đạo đức thi cử hôm nay – Đạo đức nghề nghiệp mai sau”

– Nâng cao ý thức và tinh thần học tập trong sinh viên đồng thời phát hiện, tuyên dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập.

  1. Yêu cầu :

– Cuộc vận động phải hướng đến được tất cả các đối tượng đoàn viên, sinh viên trong nhà trường.

– Cuộc vận động phải mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức và chất lượng học tập của đoàn viên, sinh viên.

– Có hình thức khen thưởng đối với Đoàn viên – sinh viên thực hiện tốt “Mùa thi nghiêm túc – chất lượng”

II. ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Đối tượng: Tất cả Đoàn viên, Sinh viên top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên
  2. Thời gian: Kỳ thi học kỳ I năm học 2023 – 2024
  3. Nội dung: Vận động và khuyến khích Đoàn viên, sinh viên thực hiện các nội dung sau:

– Đoàn viên, sinh viên chủ động lập kế hoạch ôn tập riêng cho mình, nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, tìm hiểu nhằm xây dựng được đề cương ôn tập tốt nhất theo hướng “Tập trung ôn tập – Thi cử nghiêm túc – Đạt chất lượng cao”;

– Tích cực tham gia các diễn đàn học tập; tự ý thức về việc chống tiêu cực trong thi cử, qua đó tích cực đóng góp ý kiến nhằm khắc phục những khiếm khuyết trong học tập và thi cử hiện nay;

– Chủ động hình thành các nhóm học tập và nghiên cứu, trao đổi những vấn đề của bài học;

– Bạn học tốt giúp đỡ bạn học kém hơn để cùng nhau tiến bộ, nêu cao tinh thần học tập là vì sự tích lũy kiến thức cho bản thân;

– Tuyệt đối trung thực trong thi cử, không trao đổi, làm ảnh hưởng tới nội quy phòng thi;

– Mạnh dạn tố giác các hành vi tiêu cực của các đối tượng liên quan trong thi cử;

– Vận động 100% sinh viên hình thành thói quen đeo thẻ sinh viên khi đến trường, sử dụng thẻ trong kì thi, trong các hoạt động.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

  1. Đối với BCH Đoàn Trường

– Tuyên truyền về cuộc vận động thực hiện “Mùa thi nghiêm túc – chất lượng” đến các chi đoàn trực thuộc.

– Tuyên dương về các chi Đoàn, các cá nhân có những phương pháp ôn tập hay, có hiệu quả, đạt kết quả cao sau kỳ thi và không vi phạm quy chế. Tuyên dương và tặng giấy khen/giấy chứng nhận cho Top 10 sinh viên trường đạt kết quả cao nhất trong từng kì thi, từng học kì và cả năm học.

– Có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp Đoàn viên vi phạm quy chế thi.

  1. Đối với các Chi đoàn:

– Phổ biến rộng rãi tới từng đoàn viên, sinh viên trong Chi đoàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vân động. Từ đó, phát động và thực hiện phong trào thi đua trong toàn thể các Chi đoàn.

– Chủ động tổ chức các chương trình học tập, ôn tập tại Chi đoàn, báo cáo cho Ban Chấp hành Đoàn trường; khuyến khích các Chi Đoàn tự xây dựng cách thức thực hiện riêng cho mình nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

– Mạnh dạn báo cáo kịp thời các hành vi gian lận trong thi cử, đồng thời nêu gương người tốt việc tốt trong việc chống gian lận trong các kỳ thi và kiểm tra trong năm học.

– Cung cấp danh sách cá nhân đạt kết quả cao nhất (điểm thi từng học kì, điểm học kì, điểm năm học) của chi đoàn trong kì thi cho BCH Đoàn trường.

Trên đây là kế hoạch phát động Mùa thi nghiêm túc chất lượng học kỳ I năm học 2023-2024, BCH Đoàn trường đề nghị các chi đoàn và đoàn viên toàn trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Chia sẻ: