top những nhà cái uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng

ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020

ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020

Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020" với những nội dung chính như sau:

Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Page Đề án top những nhà cái uy tín nhất việt nam - Đại học Thái Nguyên: //llmcc.com/khoa-hoc-cong-nghe/de-an-nnqg-2020/

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

Để đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu

Sáng ngày 27/12/2015 tại phòng họp, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác thực hiện

Lễ Khai giảng khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tỉnh Lai Châu. Vào mỗi

Ngày 8/11/2014, tại Hội trường Trung tâm học liệu – ĐHTN, Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên tổ

Ngày 22/8/2014, Khoa Ngoại ngữ – ĐHTN tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các học viên của hai tỉnh

Tối ngày 9 tháng 10 năm 2013, tại Hội trường A, Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên đã

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

SFL MENU x