Cán bộ, giảng viên, NLĐ

Lịch công tác tháng 10

Lịch công tác tuần từ 2/10/2023 đến 8/10/2023.

Lịch công tác tuần từ 9/10/2023 đến 15/10/2023.

Lịch công tác tuần từ 16/10/2023 đến 22/10/2023.

Lịch công tác tuần từ 23/10/2023 đến 29/10/2023.

Chia sẻ: