Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học, đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng của top những nhà cái uy tín nhất việt nam – Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 5224/QĐ-ĐHTN, ngày 31/10/2023. Xem chi tiết file dưới đây