Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2023 như sau: