top những nhà cái uy tín nhất việt nam,trò chơi nổi tiếng

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

NGÔN NGỮ ANH

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MA) chú trọng nâng cao kiến thức liên quan đến bản chất và cấu trúc của Ngôn ngữ Anh cũng như những ứng dụng của kiến thức ấy trong các bối cảnh dạy và học, tương tác xã hội, và giao tiếp liên văn hóa và ngôn ngữ.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Sau khi tốt nghiệp chương trình , học viên có thể đảm nhận công việc giảng dạy, tư vấn, nghiên cứu và hoạch định kế hoạch chương trình đào tạo giảng dạy ngôn ngữ Anh tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường phổ thông, các trung tâm đào tạo trong nước và quốc tế;
 • Có thể làm việc quản lý ở các trường, sở giáo dục hoặc phòng giáo dục tại các địa phương;
 • Có thể tự thành lập trung tâm, tổ chức giảng dạy ngôn ngữ Anh, hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong môi trường quốc tế và hội nhập toàn cầu.

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được thiết kế theo hướng ứng dụng, nhằm trang bị các kiến thức về:

 • Tự nhiên xã hội để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác;
 • Lý luận NNTQ, giúp người học có kiến thức ngôn ngữ học vi mô và ngôn ngữ học vĩ mô NNTQ, giúp người học xây dựng những phát ngôn đúng chuẩn mực, đúng quy phạm NNTQ, có khả năng đảm nhận các mảng công việc liên quan đến lĩnh vực ứng dụng NNTQ như biên phiên dịch, giảng dạy tiếng Trung, tham gia biên soạn từ điển song ngữ Trung-Việt, có phương pháp tư duy biện chứng, có thái độ không ngừng cầu tiến tiếp thu các hiện tượng ngôn ngữ mới trong đời sống xã hội Trung Quốc và các quốc gia sử dụng NNTQ;
 • Kiến thức một số ngành ngôn ngữ học giáp ranh để gợi mở các hướng nghiên cứu ứng dụng ngoại ngữ mới, giúp người học vận dụng kiến thức chuyên ngành đã được trang bị trong quá trình làm việc và nâng cao trình độ chuyên môn suốt đời.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại các cơ quan công quyền, cơ quan ngoại giao sử dụng xử lý các văn bản NNTQ;
 • Làm việc sử dụng NNTQ các các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Làm việc tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài sử dụng NNTQ thường trú tại Việt Nam;
 • Tham gia quản lý tại các cơ quan quản lý có liên quan đến Ngoại ngữ của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương;
 • Phụ trách thiết kế đánh giá- kiểm định các lĩnh vực liên quan NNTQ;
 • Giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu các đề tài liên quan đến lý luận và thực hành NNTQ;
 • Tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá năng lực NNTQ.
SFL MENU x